Aby strona wyświetlała się prawidłowo skorzystaj z przeglądarki Internet Explorer (wersja 9. lub wyższa) albo zainstaluj Chrome lub Firefox.

24.

Gdzie znajdę przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Takie informacje możesz znaleźć w:
-      ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych (Ustawa z dnia 22.05.2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK),
-      przepisach Kodeksu cywilnego,
-      przepisach ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.