Aby strona wyświetlała się prawidłowo skorzystaj z przeglądarki Internet Explorer (wersja 9. lub wyższa) albo zainstaluj Chrome lub Firefox.
Jeżeli doznałeś poważnych obrażeń ciała lub najbliższa Ci osoba zginęła w skutek wypadku, za które odpowiedzialność cywilną ponosi PZU SA, poznaj nas bliżej i dowiedz się, jakie mamy możliwości.

Chcesz wiedzieć więcej - skontaktuj się z nami:

Jeśli wskutek wypadku ucierpiałeś lub straciłeś osobę bliską, a sprawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w PZU, zgłoś szkodę.

Sprawdź, którzy Opiekunowie pracują w wybranych województwach.

Dowiedz się o nich więcej, klikając w wybrane imię.