Aby strona wyświetlała się prawidłowo skorzystaj z przeglądarki Internet Explorer (wersja 9. lub wyższa) albo zainstaluj Chrome lub Firefox.

01.

W jakim celu powstała strona internetowa opiekun.pzu.pl?

Strona internetowa www.opiekun.pzu.pl powstała, aby:

-    informować poszkodowanych w wypadkach, których sprawca ma polisę OC w PZU, o możliwości uzyskania wielowymiarowej pomocy ze strony Opiekuna
-    promować aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych
-    edukować o prawach przysługujących osobom z niepełnosprawnością
-    dzielić się poradami eksperckimi dotyczącymi osób, których życie w wielu jego aspektach zmieniło się po wypadku
-    relacjonować wydarzenia angażujące środowiska osób niepełnosprawnych.

02.

Kim są Opiekunowie?

03.

Na czym polega pomoc Opiekunów?

04.

Do kogo skierowana jest pomoc Opiekunów?

05.

Z kim współpracują Opiekunowie, aby pomagać Poszkodowanym?

06.

W którym momencie Opiekun może włączyć się do sprawy?

07.

Jak będzie wyglądało moje pierwsze spotkanie z Opiekunem?

08.

Czy za pomoc Opiekunów muszę zapłacić?

09.

​Jaka jest różnica między Opiekunem, pełnomocnikiem, a prowadzącym sprawę?

10.

Jakie przysługują mi roszczenia z tytułu obrażeń ciała i rozstroju zdrowia?

11.

Jakie dokumenty są szczególnie ważne do rozpatrzenia mojego roszczenia z tytułu obrażeń ciała?

12.

Kiedy może przysługiwać mi renta z tytułu utraty zdolności zarobkowych? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia? 

13.

Kiedy może przysługiwać mi renta z tytułu zwiększonych potrzeb? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia?

14.

​Jak mogę uzyskać dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i pomocniczego?

15.

Jakie przysługują mi roszczenia, jeżeli w wypadku zginęła najbliższa mi osoba?

16.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia roszczenia z tytułu śmierci najbliższej osoby?

17.

Kiedy może mi przysługiwać renta po śmierci bliskiej osoby? Jakie dokumenty są potrzebne do rozpatrzenia tego roszczenia?

18.

Jak mogę zgłosić szkodę?

19.

​Ile mam czasu na zgłoszenie szkody osobowej?

20.

Jak wygląda proces obsługi po zgłoszeniu szkody osobowej?

21.

Jak długo będę czekać  na rozpatrzenie zgłoszonych przeze mnie roszczeń?

22.

​Jaka może być maksymalna kwota mojego odszkodowania?

23.

W jakich sytuacjach moje działanie może zostać uznane za przyczynienie się do szkody?

24.

Gdzie znajdę przepisy dotyczące odpowiedzialności cywilnej i umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC?

DO GÓRY